+421 949 683 282 | info@vitadu.com

Klient VITADU

Nasledujúca klientka zhodila nadbytočné kilogramy pod dohľadom garantky diétneho programu VITADU Ing. Oľgy Grozdaničovej v Bratislave.