loading

Zbavte sa nadbytočných kíl rýchlo, zdravo, bezpečne a pod odborným dohľadom.

Redukcia nadváhy pre kvalitný život.
about
Garant diétneho programu VITADU®

Keď sa začne spomínať zdravá redukcia nadváhy, pre veľa ľudí na Slovensku, v Chorvátsku a v Česku, je táto problematika spájaná s menom:

Ing. Oľga Grozdaničová, garant výživového programu a redukčný výživový program VITADU®

Pani Olga Grozdaničová je diétny a nutričný špecialista a odborný garant redukčného programu VITADU®

Po štúdiach v oblasti výživy pracovala v odbore liečebnej výživy v zdravotníckych, reštauračných zariadeniach, v liečebných ústavoch, v diétnych jedálňach vo vedúcich funkciách. Na KÚNZ Bratislava pracovala ako vedúca oddelenia liečebnej výživy so zodpovednosťou za diétny systém v nemocniciach.
Od r. 2011 zakladateľka redukčných centier, neskôr pod značkou VITADU s pobočkami v SR aj v zahraničí. .Participuje na viacerých projektoch zameraných na zdravie obyvateľstva na Slovensku i v zahraničí cez viaceré vystúpenia v mediach, vzdeláva v oblasti výživy formou seminárov, školení. Vo svojej ambulancii na poliklinike sa venuje diétnemu a nutričnému poradenstvu v oblasti výživy chorých a zdravých ľudí.  Je odborným garantom redukčného programu VITADU, ktorý predstavuje nutrične normovanú stravu počas redukcie telesnej hmotnosti.
Jej motto: "Redukcia nadváhy pre kvalitný život" , a permanentné vzdelávanie  prinavracia ľudom zdravie pri metabolických ochoreniach, ako je vysoký tlak, cholesterol, diabetes, steatoza pečene, kardiovaskulárne ochorenia... Mnohí pacienti a klienti pod jej vedením s odbornými radami a pomoci sa  zbavili užívania liekov a zlepšili zdravotnú a psychickú kvalitu svojho života.

Garant diétneho programu VITADU®

Ing. Oľga Grozdaničová
Poliklinika NEXT
Vajnorská 40 Bratislava

Telefónny kontakt

+421 903 457 621
 

Emailová adresa

info@vitadu.com
 

pq-form-img
Kontakt
Napíšte nám